[an error occurred while processing this directive]

Robert Burney - romanttiset suhteet

Robert Burney

Romanttiset suhteet

Myrkyllinen rakkaus

Romanttiset suhteet ja ystävänpäivä

Hääpuhe ja -rukous

Sydämen särkyminen 1

Sydämen särkyminen 2

Sydämen särkyminen 3

Vahingollisten suhteiden emotionaalinen dynamiikka

Emotionaalinen dynamiikka osa 2

Valtataistelu

Rakkauden vahingollinen määritelmä

Läheisriippuva ja vastariippuva käyttäytyminen

Tule tänne, mene pois

Kumppanuus, ei riippuvuus

Selvä kommunikaatio

Emotionaalinen rehellisyys

Matkakumppanit

Terve iloinen seksuaalisuus

Romanttinen rakkaus käsitteenä

Ystävänpäivä 2000

Kiinnitä huomiota ja kommunikoi

Paras kasvun paikka

Saavuttamattomista ihmisistä irti päästäminen

Sydämen särkyminen romanttisessa suhteessa

"Tarpeidemme täyttyminen romanttisissa suhteissa on etukäteen tuomittu epäonnistumaan samalla tavoin kuin elämässä yleensä - meille on opetettu vääriä asioita ja uskomuksia siitä, mitä me olemme ja miksi olemme täällä - vääriä uskomuksia elämän tarkoituksesta ja syystä elää."

Kuvitellessamme, että jollakin toisella on valta tehdä meidät onnellisiksi, me asettaudumme uhrin asemaan."

"Lähes kaikki vaikeudet romanttisissa suhteissamme ovat seurausta ja oiretta syvemmistä vaikeuksista suhteessa itseemme! Ja me elämme kulttuurissa, joka on opettanut, että "oikea" tai "onnistunut" romanttinen suhde voi saada kaikki nuo vaikeudet katoamaan! Ei mikään ihme, että romanttiset suhteet ovat meille vaikeita."

"Jos ajattelet, että toinen ihminen on onnellisuutesi lähde, koet välttämättä tarpeelliseksi kontrolloida häntä, jotta voisit pysyä onnellisena. Mutta et voi kontrolloida toista ja olla itse onnellinen."

Tämä on terapeutti ja sielunhoitaja Robert Burneyn artikkeli siitä, miten romanttiset suhteemme on usein etukäteen tuomittu särkemään sydämemme.

Tällä sivulla on lainauksia Robert Burneyn kirjasta Codepenence: The Dance of Wounded Souls sekä hänen muista artikkeleistaan ja verkkosivuistaan.

Sydämen särkyminen romanttisessa suhteessa

Robert Burney

"Tärkeä asia huomata romanttisissa suhteissa on, miten meidät on ennalta valmistettu "epäonnistumaan" niissä - todella ymmärtää se luita ja ytimiä myöten, niin että voimme antaa itsellemme anteeksi. Kun alamme päästää irti siitä, että tunnemme olevamme vastuussa jostakin, jonka suhteen olemme voimattomia - päästää irti väärästä syyllisyydestä ja myrkyllisestä häpeästä "virheitämme" ja "epäonnistumisiamme" kohtaan - silloin me voimme alkaa oppia terveiden riskien ottamista. Rakastaa ja menettää on parempi kuin ei koskaan rakastaa."

Se, miten tarpeittemme täyttyminen romanttisissa suhteissamme on etukäteen tuomittu epäonnistumaan, on niin monitahoinen ilmiö, että yhden täydellisen artikkelin sijaan teen tästä sivusta kokoelman eri näkökulmista - sisältäen lainauksia muista artikkeleistani ja kirjoistani.

Nämä kolme sivua sisältävät seitsemän erilaista, mutta vahvasti toisiinsa kytkeytyvää näkökulmaa.


# 1 - Syyt ja oireet

"Sydän, joka pelkää murtumista, ei opi koskaan Tanssimaan."

Sydämemme ovat särkyneet, koska meitä on opetettu tanssimaan rakkauden tanssia väärällä tavalla tai väärän musiikin tahtiin.

Elämän tanssin todellinen luonne on sen musiikin ja Totuuden löytäminen, joka voi avata sydämemme ansaitsemallemme ilolle ja rakkaudelle.

Tarpeidemme täyttyminen romanttisissa suhteissa on etukäteen tuomittu epäonnistumaan samalla tavoin kuin elämässä yleensä - meille on opetettu vääriä asioita ja uskomuksia siitä, mitä me olemme ja miksi olemme täällä, ja vääriä uskomuksia elämän tarkoituksesta ja syystä elää.

Asenteemme ja uskomuksemme määräävät näkökulmamme ja odotuksemme, jotka puolestaan sanelevat suhtautumisemme. Kaikkeen. Suhtautumisemme itseemme ihmisenä, elämään, omiin tunteisiimme, omaan ruumiiseemme ja seksuaalisuuteemme - ja Jumalaan. Suhtautumisemme romanttisiin ihmissuhteisiin ja siihen, minkä me katsomme olevan epäonnistumista niissä.

Kun me katsomme romanttisia suhteitamme, on tärkeää huomata, missä kohtaa syyn ja seurauksen janaa ne ovat. Kaikki se, mikä on kuvattu yllä olevan kappaleen kolmannessa lauseessa, on syytä siihen, millaisia romanttiset suhteemme ovat. Toisin sanoen, romanttisiin suhteisiimme ei vaikuta ratkaisevasti pelkästään suhtautumisemme itseemme ja elämäämme tai käsityksemme Jumalasta - vaan niiden lisäksi myös asenteemme omia tunteitamme, ruumistamme, sukupuoltamme ja seksuaalisuuttamme kohtaan vaikuttavat niihin. Mikä tahansa ongelma, haava tai väärä käsitys, joka liittyy omaan sukupuoleemme (tai seksuaalisuuteemme tai tunteisiimme tai mihin tahansa), vaikuttaa romanttisiin suhteisiimme.

Jotta ilmaisisin itseni hyvin selvästi:

Melkein mikä tahansa "ongelma" romanttisissa suhteissamme on seurausta jostakin syvemmästä ongelmasta, joka liittyy meidän suhtautumiseemme itseemme!

Ja me elämme kulttuurissa joka on opettanut meille että "oikea" tai onnistunut romanttinen suhde voi poistaa kaikki nuo ongelmat!

Ei mikään ihme, että romanttiset suhteemme ovat niin vaikeita.

Se alkaa jo lapsuuden saduissa, joissa prinssi ja prinsessa saavat toisensa ja elävät onnellisina elämänsä loppuun asti. Se jatkuu elokuvissa, joissa "poika tapaa tytön" - "poika menettää tytön" - "poika saa tytön takaisin" - musiikki voimistuu, ja onnellinen pari ajaa auringonlaskuun. Laulut, jotka kertovat "En voi hymyillä ilman sinua", "En voi elää ilman sinua", "Olet kaikkeni", ja niin edelleen, kuvastavat sitä rakkautta, jonka me opimme tuntemaan kasvaessamme - myrkyllistä rakkautta - addiktiota, riippuvuutta, jossa toinen ihminen on huumeemme, meidän Korkeampi Voimamme.

Jos odotamme romanttisen suhteen parantavan omanarvontunteemme, minäkuvamme tai haavamme, jotka liittyvät sukupuoleemme, ruumiiseemme tai tunnemaailmaamme, olemme tehneet toisesta ihmisestä Korkeamman Voimamme. Tämä kaava, tämä ansa, on se, joka tekee romanttisista suhteista vahingollisia. (Käytän sanaa vahingollinen seuraavassa merkityksessä: ei edesauta tarpeittemme täyttymistä - henkisten, emotionaalisten, fyysisten eikä hengellisten tarpeittemme.)

Aina, kun asetamme toisen ihmisen Korkeamman Voimamme asemaan, me epäonnistumme väkisin siinä, mitä yritämme saavuttaa. Päädymme vain kokemaan olevamme toisen ihmisen tai itsemme uhri - ja vaikka kokisimme olevamme toisen ihmisen käyttäytymisen uhri, me syytämme itseämme tekemistämme valinnoista. Meidät on määrätty epäonnistumaan niiden uskomusten takia, joita meille opetettiin lapsuudessamme, ja joita yhteiskuntamme opetti meille kasvamisemme aikana.


# 2 - Ulkoinen riippuvuus

"Kuten edellä on sanottu, läheisriippuvuutta voitaisiin oikeammin kutsua ulkoiseksi riippuvuudeksi tai ulkoriippuvuudeksi. Mutta ulkoiset asiat (ihmiset, paikat ja asiat; raha, omaisuus ja valta) tai ulkoiset vaikutelmat (ulkonäkö, kyvyt, älykkyys) eivät voi täyttää sisällämme olevaa tyhjiötä. Ne voivat hetkeksi kääntää huomiomme pois itsestämme ja saada meidät hetkeksi kokemaan olomme paremmaksi, mutta ne eivät kohtaa perussyytä - ne eivät anna meidän löytää elämän rikkautta omana itsenämme. Ne voivat antaa meille itsevarmuutta, mutta eivät omanarvontunnetta.

Oikea omanarvontunne ei tule itsemme ulkopuolelta eikä väliaikaisista olosuhteista. Oikea omanarvontunne tulee itsemme löytämisestä suhteessa ikuiseen Totuuteen ja sen muistamisesta, että Armo on meidän oikea olotilamme."

***

"Aina, kun kuvittelemme, että jollakin toisella ihmisellä on valta tehdä meidät onnelliseksi, me valmistaudumme olemaan hänen uhrinsa."

Codependence: The Dance of Wounded Souls

Me tunnemme olevamme eksyksissä, koska olemme irti hengellisestä lähteestämme. Sielussamme on tyhjiö, jota yritämme täyttää ulkopuolisilla asioilla, koska meille on opetettu, että ne määrittelevät meidät. Me kasvoimme emotionaalisesti epärehellisessä ympäristössä, joka opetti, että jos olemme tarpeeksi hyviä, teemme tarpeeksi ja teemme "oikein", meidät palkittaisiin. Että jos löydämme "oikean puoliskomme" ja menemme naimisiin, me elämme "onnellisina elämämme loppuun asti".

Me kaikki olemme olleet eksyksissä, yrittäen täyttää sydämemme tyhjiötä kaikella, mikä edes hetkeksi esti meitä tuntemasta emotionaalista tuskaa - alkoholi, työ, perhe, seksi, uskonto, tai mikä hyvänsä. Monille meistä se on ollut romanttiset suhteet. Jos me vain löytäisimme oikean romanttisen suhteen tai muuttaisimme itseämme (tai toista ihmistä) tarpeeksi, jotta nykyinen suhteemme toimisi - silloin kaikki olisi OK.

"Jos uskot, että toinen ihminen on onnellisuutesi lähde, koet välttämättä tarpeelliseksi kontrolloida häntä, jotta voisit pysyä onnellisena. Mutta et voi kontrolloida toista ja olla itse onnellinen."

"Läheisriippuvuus on sitä, että annamme ulkopuolisille voimille (mukaan lukien muut ihmiset) vallan omanarvontunteemme suhteen - sen suhteen, millaisiksi me koemme itsemme. Se on vahingollista - se ei toimi. Me pyrimme opettelemaan vuorovaikutusta - liittolaisuutta, kumppanuutta - eikä tekemään jostakusta tai jostakin itsemme ulkopuolisesta (ura, raha, mikä tahansa itsemme ulkopuolella) korkeampaa voimaamme, joka määrittelee, onko meillä arvoa vai ei.

Läheisriippuvuus on siis keskittymistä juuri siihen, mihin ei pitäisi - me keskitymme itsemme ulkopuolelle nähdäksemme, olemmeko arvokkaita vai emme. Se tekee meistä uhreja. Me olemme arvokkaita, koska olemme hengellisiä olentoja, emmekä rahojemme tai menestyksemme takia - ei siksi, miltä näytämme tai miten fiksuja olemme - eikä sen ihmisen takia, jonka kanssa me olemme suhteessa. Kun omanarvontunne määritellään ulospäin katsomalla, meidän on halveksittava joitakuita muita, jotta kokisimme itsemme hyväksi - tämä on syy erottelemiseen, rasismiin ja luokkarakenteisiin.

Päämääränämme on keskittyä siihen, mitä me todella olemme - löytää oma valomme ja rakkautemme ja säteillä sitä ulospäin. Luulen, että Äiti Teresa teki näin - mutta en voi olla varma, koska en ole tavannut häntä, ja voi olla vaikeaa nähdä ulkopuolelta, missä toisen ihmisen painopiste on. Äiti Teresa olisi voinut olla äärimmäisen läheisriippuva, joka teki ulospäin hyvää, jotta olisi voinut tuntea itsensä hyväksi - tai hän olisi voinut olla tosi itselleen ja tehdä hyvää siksi, että hän koki itsensä hyväksi ja arvokkaaksi ja heijasti sitä ulospäin. Joka tapauksessa hän teki suuria asioita - ero olisi ollut siinä, millaiseksi hän olisi itse kokenut itsensä syvällä sisimmässään - koska ulkopuolisella arvostuksella ei ole juuri mitään merkitystä, ellemme itse rakasta itseämme. Ellen itse tietäisi, että minulla on suuri arvo ihmisenä - että on Korkeampi Voima, joka rakastaa minua juuri minun itseni tähden - mikään määrä muiden vakuuttelua siitä, että olisin ihana ihminen, ei saisi aikaan mitään todellista omassa suhteessani itseeni."

Kenelläkään ei ole valtaa saada toista ihmistä rakastamaan itseään; me voimme muuttaa ainoastaan omaa suhdettamme itsemme.

Emme myöskään voi rakastaa ketään niin paljon, että hän alkaisi rakastaa itseään.

Sydämen särkyminen - osa 2